Tablo 2. Cinsiyete göre ailenin ve sosyal çevrenin sigara bırakma kararı, sigara bırakılması ve sürdürülmesindeki etkisi