Tablo 1. Katılımcıların demografik, sigara içme ve tedavi alma özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması