Tablo 3. Katılımcılarımızın sigaraya başlamama ve başlanmışsa bırakma için önerileri