Tablo 1: Sigara kullanım durumu ile ilişkili başlıca faktörlerin incelenmesi