Tablo 4. Kadınların menapozal döneme ait özelliklerine göre sağlık okur-yazarlığı ölçeği puan ortalamaları