Tablo 3. Kadınların özelliklerine göre sağlık okur-yazarlığı ölçeği puan ortalamaları