Tablo 1. Kadınların sosyo-demografik ve genel sağlık özellikleri