Şekil 2. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilişkili kentsel özellikler