Şekil 1. Bulaşıcı olmayan hastalıklarda kentsel risk faktörleri