Tablo 5.Katılımcıların özelliklerinin bilgi puanlarına göre karşılaştırılması