Tablo 4. Katılımcıların özelliklerinin bilgi puanlarına göre karşılaştırılması