Tablo 3. Katılımcıların soruları yanıtlama sayısı ve yüzdesi