Tablo 5. Araştırma grubundaki kadınların yaş seviyelerine göre rahim ağzı kanserinden korunma ve HPV’ye ilişkin bilgi düzeylerinin karşılaştırılması