Tablo 4. Araştırma grubundaki kadınların eğitim düzeylerine göre rahim ağzı kanserinden korunma ve HPV’ye ilişkin bilgi düzeylerinin karşılaştırılması