Tablo 2. Araştırma grubunun rahim ağzı kanseri hakkkındakibilgi düzeyine ilişkin özellikleri