Tablo 1. Araştırma grubunun jinekolojik ve obstetrik özellikleri