Tablo 2. Katılımcıların evde bulunsun diye bitkisel ürün alma oranları