Tablo 3. Kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinin dağılımı (s=1010)