Tablo 2. Kadınların AİŞYTÖ puan ortalamalarının dağılımı