Tablo 1. Kadınların tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı (s=1010)