Tablo 1. Kırsal alanda yaşayan yaşlılar için tele-sağlık