Tablo1. GG değerlendirme anket soruları ve katılımcıların beşli Likert ölçeği üzerinden puanları