Tablo 5. Kafeye gidiş sıklığına göre halen tütün ürünü kullanım durumu