Tablo 3. En az bir çekim bile olsa tütün ürünü kullanımını denemiş olanların cinsiyete göre % oranları