Tablo 2. Son otuz günde tütün ürünü kullanmış olanların % oranı