Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre halen tütün ürünü kullanma durumu