Tablo 2. Öğrencilerin BDE, UCLA-YÖ ve YTT-40 puan ortalamalarının dağılımı