Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin dağılımı (s=2600)