Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen gebelerin demografik özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler (n=124)