FULL TEXT (html)
Issue: 2016, March, Volume 10, No 1
issue id: 2016_3_10_1
article id: 2016_3_10_1_1

Letter to the EditorAn Interview About Wonca Europe 2015 with Young Family Doctors
Genç Aile Hekimleriyle Wonca Avrupa 2015 Röportajı

Tuğba ONAT1, Candan Kendir ÇOPURLAR1, Berk GEROĞLU2, Fikret Merter ALANYALI2, Kyle HOEDEBECKE3

ABSTRACT
For more than two millennia İstanbul has served as a strategic point uniting East and West. Recently, this great city hosted the 20th WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/ Family Physicians) EuropeConference in which  Family Medicine Doctors from different parts of the world came together with each other. The 20th WONCA Europe Conference had three parts: 1) the exchange programs, 2) the Vasco da Gama Movement (VdGM) Preconference 2015 İstanbul and 3) the WONCA Europe 2015 Conference. The first portion consisted of exchange activities starting on 17th October with arrival of the participants to the three locations. Similar to the preconference, this was the first ever WONCA Conference where all seven Young Doctors Movement (YDM) leads attended. In addition to meeting with WONCA key leaders on behalf of all trainees and junior GPs, these leaders performed a YDM Grand Session with worldwide social media participation via the hashtag  #youngwonca. The seven YDM Leaders and WONCA World YDM Representative discussed theirideas with all those who attended in person and online. This conference had its place in minds with innovative ideas with the active roles of young doctors in every step.
Key words: Family medicine, young doctors, WONCA, VdGM

ÖZET
İstanbul, yaklaşık 2 bin yıldır doğu ve batı kültürünü birbirine bağlaması ile stratejik bir öneme sahiptir. Bu harika şehir yakın dönemde 20. WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/ Family Physicians- Dünya Aile Hekimleri Birliği) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yaparak dünyanın farklı yerlerinden aile hekimlerini bir araya getirmiştir. 20. WONCA Avrupa Konferansı, genç hekimlerin katkılarıyla hazırlanan programlarla birlikte üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar; değişim programları, VdGM (Vasco da Gama Movement- Vasco da Gama Hareketi) Prekonferans 2015 İstanbul ve WONCA Avrupa Konferansı idi. Birinci kısım, katılımcıların 17 Ekim günü üç ayrı şehre ulaşmaları ile başladı. Prekonferans’ta olduğu gibi ayrıca WONCA Konferansı’nda da  Genç Doktorlar Hareketi (GDH) liderlerlerinden yedisinin bir araya gelmesi ilk kez gerçekleşmiş oldu. WONCA liderlerinin yanı sıra, tüm genç Aile Hekimliği asistanı ve uzmanlarını temsilen, bu liderler de #youngwonca etiketiyle katılım gösterilen bir ana oturum yaptılar. WONCA GDH Temsilcisi ve yedi liderin katılım gösterdiği bu oturumda fikirler paylaşıldı. Her aşamasında gençlerin aktif olarak yer aldığı bu konferans birçok yeniliğe öncü olması ile hafızalarda yerini aldı.
Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, genç hekimler, WONCA, VdGM


Received / Geliş tarihi: 17.11.2015
Accepted / Kabul tarihi: 20.12. 2015
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir
3Uniformed Services University of The Health Sciences,Bethesda-ABD
* Address for Correspondence / Yazışma Adresi: Tuğba Onat, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir / TÜRKİYE
* E-mail: tugba.onat@hotmail.com
Onat T, Çopurlar CK, Geroğlu B, Alanyalı FM, Hoedebecke K. Genç Aile Hekimleriyle Wonca Avrupa 2015 Röportajı. TJFM&PC, 2016;10(1):1-3.
DOI: 10.5455/tjfmpc.207693
GİRİŞ
      İstanbul, yaklaşık iki bin yıldır doğu ve batı kültürünü birbirine bağlaması ile stratejik bir öneme sahiptir. Yakın dönemde de 20. WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians - Dünya Aile Hekimleri Birliği) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yaparak dünyanın farklı yerlerinden aile hekimlerini bir araya getirmiş ve bir kez daha önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Konferans katılımcılarının birçoğu ilk kez bir WONCA Avrupa Konferansı’na katılırken, bir kısmı daha önceki konferanslara katılma imkanı yakalamıştır. Aslında, önemli olan katılım sayısı değil, bireyin konferanstan ne kadar verim aldığıdır. Çünkü; her birey kişiliği ve deneyimi ile her yıl hem bilimsel etkinliklere, hem de sosyal etkinliklere farklı bir anlam katar.

      20. WONCA Avrupa Konferansı, öncesinde genç hekimlerinin katkılarıyla hazırlanan programlarla birlikte üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar; değişim programları, VdGM (Vasco da Gama Movement - Vasco da Gama Hareketi) 2015 İstanbul Prekonferansı ve WONCA Avrupa Konferansı idi. Birinci kısım, katılımcıların 17 Ekim günü üç ayrı şehre ulaşmaları ile başladı. Dr. Tuğba Onat, İzmir Prekonferans Değişim Programı organizasyon komitesi üyesi ve VdGM Prekonferans 2015 İstanbul düzenleme komitesi üyesi, programın önemli anlarını bizlerle paylaştı:

      Dr. Tuğba Onat: Değişim programları Türkiye’nin üç farklı ilinde gerçekleştirildi. Bu iller; Hatay, İzmir ve İstanbul’du. Program #hatayexchange2015, #izmirexchange2015 ve #istanbulexchange2015 etiketleriyle ve İzmir için “İzmir Saat Kulesi” şeklinde özel tasarlanan #1WordforFamilyMedicine imgesiyle sosyal medyada duyuruldu. Toplamda 18 genç hekim 13 farklı ülkeden katılım gösterdi. Bu ülkeler; Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Yunanistan, İsrail, İtalya, Hollanda, Nijerya, Peru, Portekiz, İspanya, İsviçre ve İngiltere idi. Katılımcıların biri Hatay’da, 8’i İzmir’de, 11’i İstanbul’da misafir edildi ve tüm şehirlerdeki değişim programları birbirine paralel ilerledi. Değişim programı; aile sağlığı merkezi ziyaretleri, organizasyon komitesi sunumları, kültürel şehir turları ve geleneksel lezzet tadımlarını kapsadı. Her bir şehirde gerçekleştirilen programın yanında, 20 Ekim 2015 günü tüm değişim programı katılımcıları İstanbul Kadıköy Tabip Odası’nda bir araya gelerek kendi ülkelerinin birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Değişim programı, VdGM Yönetim Kurulu ve Avrupa Konseyi ile Prekonferans 2015 Düzenleme Kurulu üyelerinin de katılım gösterdiği resmi bir yemekle sona erdi.

      Değişim programından sonra, VdGM Prekonferans 2015 İstanbul, 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dr. Candan Kendir Çopurlar ve Dr. Berk Geroğlu, Prekonferans 2015 İstanbul yöneticileri, prekonferansın ana hatlarından bahsetti:

Şekil 1. One word for Family Medicine

      Dr. Candan Kendir Çopurlar: 21 Ekim 2015 günü bizim için büyük gündü. Neredeyse iki yıldır bu gün için hazırlanıyorduk. Kazakistan’ın da ilk kez temsil edildiği prekonferansta, 38 farklı ülkeden gelen 190 katılımcı bizimle birlikteydi. Prekonferans, Dr. Michael Kidd (WONCA Dünya Başkanı), Dr. Job Metsemakers (WONCA Avrupa Başkanı), Dr. Dilek Güldal (WONCA Avrupa 2015 İstanbul Başkanı), Dr. Okay Başak (Tahud Başkanı), Dr. Mehmet Ungan (EGPRN yeni başkanı, WONCA Avrupa 2015 Konferansı Bilimsel Komite Başkanı), Dr. Peter Sloane (VdGM Başkanı) ve Dr. Berk Geroğlu (VdGM Prekonferans 2015 İstanbul yöneticisi)’nun konuşmaları ile resmi olarak açıldı. Açılıştan sonra, 11 farklı grupta beş farklı konu gün boyu tartışıldı. Konular; adolesan sağlığı, yaşlı sağlığı, zor hasta, sosyal medya ve hasta güçlendirme ve yönetim alt başlıklarından oluşmaktaydı. Ek olarak, ilk kez bir VdGM Prekonferansı’nda EGPRN çalıştayı yapıldı. Gün sonunda gruplar konularıyla ilgili birer sunum hazırladı.

      Dr. Berk Geroğlu: Prekonferansın ikinci gününde, tartışma gruplarının ve EGPRN çalıştayının sonuçları grup üyeleri tarafından sunuldu. Prekonferansın son kısmı ise, diğerlerinden özel bir olayla ayrıldı: VdGM tarihinde ilk kez yedi farklı kıtadan Genç Doktor Hareketi(GDH) liderleri bir kongrede bir araya geldi. Bu liderler, -Kyle Hoedebecke (Polaris), Shin Yoshida (Rajakumar), Kayode Alao (AfriWon), Raman Kumar (WONCA YDM Executive Representative), Nagwa Nashat (Al Razi), Peter Sloane (VdGM) ve Andrea de Angulo (Waynakay)- Dr. Mehmet Ungan’ın oturum başkanlığını yaptığı bir panelde deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Bilimsel programın sona ermesiyle, katılımcılar düzenleme kurulunun organize ettiği sosyal etkinlikte geleneksel Türkçe müzikler eşliğinde Boğazda bot turuna  katıldılar.

      Prekonferansın sona ermesiyle, 22 Ekim 2015 günü WONCA Avrupa 2015 Konferansı resmi olarak açıldı. Toplamda 3683 katılımcının 1095’ini genç hekimleri oluşturmaktaydı. Bu istatistik genç aile hekimlerinin WONCA için önemini ve WONCA işleyişindeki rollerini bir kez daha vurguladı. Dr. Kyle Hoedebecke, WONCA Polaris Hareketi Başkanı, genç hekimlerin WONCA Avrupa Konferansı’na katkılarını bizlerle paylaştı:

      Dr. Kyle Hoedebecke: Prekonferans’ta olduğu gibi ayrıca WONCA Konferansı’nda da yedi GDH liderlerinin bir araya gelmesi ilk kez gerçekleşmiş oldu. Ana teması “Genç ol, genç kal” (Being young, staying young) olan konferansta WONCA liderlerinin yanı sıra, tüm genç Aile Hekimliği asistanı ve uzmanlarını temsilen, bu liderler de #youngwonca etiketiyle katılım göstererek genç olmanın ve genç kalmanın önemini vurgulayan bir ana oturum yaptılar. WONCA GDH Temsilcisi ve yedi liderin katılım gösterdiği bu oturumda fikirler paylaşıldı. Oturum, Dr. Anna Stavdal tarafından yönetildi ve belirtilen etiketle toplanan 177 kişinin katılımıyla 3123 ileti üzerinden yorumlar ve sorular elde edildi.

      Ayrıca, GDH liderleri #wonca2015 etiketini kullanarak konferansa sosyal medya üzerinden de destek verdiler. Toplamda 437 farklı kullanıcı tarafından 4324 ileti atıldı. Bunun dışında, diğer bir GDH WONCA etkinliği olan, ASPIRE Evrensel Lider Programı da resmi olarak İstanbul’da başlatıldı. Bu ortak çalışma, öğrenciler, prekonferanslar, uluslararası projeler, asistanlar, araştırmacılar ve değişimler için Aile Hekimliği’ne yönelik liderlik yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dr. Candan Kendir Çopurlar: Kongrenin diğer bir önemli anı ise; göçmenler için WONCA Avrupa İstanbul Bildirisi’nin yayınlanmasıydı. Bu bildiri, göçmenlerin Avrupa’da eşit ve etkin sağlık hizmeti alması gerektiğini vurgulamaktaydı. Bu bildiri katılımcılarla, Dr. Roar Maagard (WONCA Avrupa 2016 Konferansı Başkanı) başkanlığında gerçekleştirilen “Savaş, Göçmenler ve Etnik Köken” oturumunda da paylaşıldı.           

Dr. Tuğba Onat: WONCA Avrupa 2015 Konferansı’na özel gerçekleştirilen bir diğer etkinlik de HostPro-Ist2015 programıydı. Türk Aile Hekimliği uzmanları tarafından misafir edilen 35 yaş üstü aile hekimlerini kapsayan bu programda, katılımcılar birinci basamak ziyaretlerinin yanında kültürel gezi yapma olanağı da yakaladılar. Toplamda sekiz farklı ülkeden dokuz farklı katılımcı yer aldı. Katılımcıların ülkeleri; Şili, Avusturalya, İspanya, Estonya, Almanya, Arjantin, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda idi.                                                                                                                          
Bu konferansa özel diğer bir program da 117 katılımcının eşlik ettiği BRITE (BRing your Ideas, Thoughts and Experiences) oturumlarıydı. Bu oturumlarda katılımcılar fikir, düşünce ve deneyimlerini birbirileriyle paylaştılar.         

Bilindiği gibi, bu sene WONCA Avrupa’nın 20., TAHUD’un da 25. yıldönümüydü. Dr. Merter Alanyalı, Prekonferans 2015 İstanbul düzenleme kurulu üyesi, bizimle bu kapsamda yapılan organizasyonları paylaşıyor:                                                                                                  
Dr. Merter Alanyalı: WONCA Avrupa’nın 20., TAHUD’un da 25. yıldönümü fırsatıyla birçok organizasyon yapıldı. Bunlardan biri; Aile Hekimliği Dünya Kitabı’nın Avrupa yayınıydı. Editörlerin deneyimli yazarların yanı sıra genç hekimlere de bölümler vermesi bizler için gurur vericiydi. Dr. Berk Geroğlu; “Aile Hekimleri’ni desteklemek için yeni teknolojiler” bölümünün başyazarı olup, Dr. Tuğba Onat, Dr. Candan Çopurlar ile yardımcı yazarlar olarak bu projede yer aldık. Bu bir gönüllülük ve içtenlik projesiydi; bu proje dünyanın farklı yerlerinden birçok hekimi bir araya getirdi. Tamamlanması üzerine, WONCA web sitesinde herkesin erişimine açık olarak yer aldı.

Yapılan organizasyonlar arasında gençler için önemli bir diğer proje de verilen burslardı. Toplamda 113 genç aile hekimine “ücretsiz kayıt”, 21 genç aile hekimine “%50 konaklama bursu”, 20 genç aile hekimine de “ücretsiz kayıt ve konaklama” bursu verildi. Bu sayede, birçok genç aile hekimi WONCA Ayrupa 2015 konferansına İstanbul’da katılma fırsatı yakaladı.           

WONCA Avrupa 2015 Konferansı, kapanış töreninin renkli görüntüleriyle 25 Ekim 2015 günü sona erdi. Her aşamasında gençlerin aktif olarak yer aldığı bu konferans birçok yeniliğe öncü olması ile hafızalarda yerini aldı. Bu muhteşem atmosferi gelecekteki konferanslarda da paylaşabilmek dileğiyle!

Teşekkür: Disiplinimizin gelişimine katkı sağladığı düşünülen bu tür organizasyonların yürütülmesine destek veren ve bu etkinliklere katılım gösteren tüm genç aile hekimlerine teşekkür ederiz.

Bu yazının İngilizce versiyonu European Journal of General Practitioners’a haberler bölümüne gönderilmiştir.

Şekil 1. One word for Family Medicine


TJFMPC
Turkish Journal of Family Medicine
& Primary Care

e-ISSN: 1307-2048
© 2016 www.tjfmpc.gen.tr

Browser?
3.226.243.130